Başvuru & Randevu

Çalışma yapılmak istenen laboratuvarlar için, en az bir hafta öncesinden telefon veya e-mail yoluyla MEDİTAM Sekreterliği’ne ulaşarak, rezervasyon yapılması gerekmektedir.

 1. Çalışma için Gerekli Evraklar
  • Merkezimizde bilimsel araştırma ya da eğitim için deney hayvanı kullanmak isteyenlerin, öncelikle İstanbul Medipol Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (İMÜ-HADYEK) Sekreterliğine, İMU-HADYEK Başvuru Formu ve Taahhütname’yi eksiksiz doldurarak başvurmaları ve onay almaları gerekmektedir
  • İMÜ-HADYEK’ten onay almış projeler için deney hayvanı isteği, İMÜ-HADYEK Onay yazısı ve eksiksiz doldurulmuş Deney Hayvanı İstek Formu ile Merkez Sorumlu Yöneticisine başvurur.
  • Deney hayvanı İsteğinin değerlendirilmesi ve onaylanmasını takiben banka hesabına yatırılması gereken ücret proforma olarak proje yürütücüsüne bildirilir.
  • Ücretin yatırılmasını takiben hayvan üretimi için planlama yapılır.
  • Merkezde proje içeriğine uygun yeterli sayıda veya türde deney hayvanı bulunmaması durumunda, Merkez Sorumlu yöneticisinin bilgisi ve onayı dahilinde yasal üretici kurumlardan araştırıcı tarafından deney hayvanı sağlanabilir. Diğer merkezlerden sağlanan deney hayvanları karantinada uygun süre bekletildikten ve gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra kullanılabilirler.
  • Deney hayvanı istek formunda belirtilen çalışma takvimine göre üretilip yetiştirilen hayvanların bir ay süre ile deneye alınmaması durumunda, hayvanlar başka projelere tahsis edilir.
 2. Meditam Çalışma Kuralları
  • Çalışmalara başlamadan önce İstanbul Medipol Üniversitesi Tıbbi Araştırma Merkezi “Meditam Sözleşme Formu ” proje yürütücüsü tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
  • Çalışma yapılacak laboratuvarlar ve odalar için en az bir Hafta öncesinden MEDİTAM Sekreterliği’nden telefon veya e-mail yoluyla rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.
  • MEDİTAM’a giriş kontrollü kapılarla sağlanmaktadır. Çalışmalara başlamadan önce tüm deney ekibinin kartlarının yetkilendirilmesi gerekmektedir. Yetkilendirilmiş kartların paylaşımı ve uygunsuz kullanımı kesinlikle yasaktır.
  • Merkeze girerken mutlaka laboratuvar kıyafetleri ya da tek kullanımlık önlükler ve galoş giyilmelidir.
  • Araştırmacılar, etik kurallara ve onaylanan projeye uygun deney yapmalıdır.
  • Merkez içerisinde yönetimin izni olmadan kamera ve fotoğraf çekimi vb. kayıtlar almak yasaktır.
  • Bir laboratuvardaki alet ve ekipman diğer bir laboratuvara taşınamaz. Gereklilik durumunda Sorumlu Veteriner Hekim’e haber verilmelidir.
  • Buzdolabında saklanacak kimyasal madde ve diğer materyalin üzerine araştırmacının ismi mutlaka yazılmalıdır. Yanıcı, uçucu, parlayıcı vb. kimyasallar kullanılacaksa yetkili personel bilgilendirilmelidir.
  • Araştırmacılar günlük çalışmalarının sonunda kadavralar veya hayvanlardan elde edilen tüm atıkları tıbbi atık poşetlerinde toplayarak derin dondurucuya kendileri koymalı, diğer çöpleri evsel atık kutularına atmalı ve tezgahların üzerini temizleyerek laboratuvardan ayrılmalıdırlar.
  • Merkezin demirbaş malzemelerini kullanabilmek için izin almak ve teslimat formu doldurmak gerekmektedir.
  • Merkez içerisinde yemek, içmek, yüksek sesle konuşmak, sigara içmek, yüksek sesle müzik dinlemek hayvan refahı ve uygun deney koşullarını sürdürebilmek üzere kesinlikle yasaktır.
  • Araştırmacılar gereksinim duyduklarında ya da olağandışı her durumda Sorumlu Veteriner Hekim veya diğer personel ile iletişime geçmelidirler.
  • Merkezde yapılan tüm çalışmalar yayınlandıkları veya sunulduklarında deney hayvanlarının MEDİTAM’dan alındığı ve/veya çalışmanın MEDİTAM laboratuvarlarında yapıldığı mutlaka belirtilmeli ve bir örneği Merkez’e gönderilmelidir.
  • MEDİTAM’da çalışma yapmak isteyen araştırmacılar yukarıdaki tüm maddelere uymak zorundadır.